Algemene voorwaarden en Privacy

Academie voor Natuurfotografie – onderdeel van photo-moments/door Loulou Beavers
Gevestigd: Kootwijk
Email: info@photo-moments.nl

 

Begrippen

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Deelnemer: persoon welke zich inschrijft voor een programma verbonden aan de Academie voor Natuurfotografie.
 3. De Academie voor Natuurfotografie, verder aangeduid als ‘de academie’.
 4. Website: www.photo-moments.nl
 5. Opleiding: het opleidingsprogramma dat door de academie wordt aangeboden en verzorgd.
 6. Onderwijsvergoeding: het door elke toegelaten deelnemer verschuldigde bedrag voor de toegang tot het opleidingsprogramma.
 7. Inschrijfformulier: het digitale formulier waarmee de deelnemer zich inschrijft voor de academie.
 8. Studieovereenkomst: de overeenkomst waarmee de deelnemer de definitieve inschrijving bevestigt.

 

Voorwaarden voor inschrijving

Door toegang tot/ deelname aan deze Academie voor Natuurfotografie gaat U akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De academie voor natuurfotografie is onderdeel van Photo-moments workshops, fotoreizen en coaching.
Niets van en uit de academie mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd, verspreid of verzonden worden of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Photo-moments.

Toelatingeisen: u dient bekend te zijn met de basis begrippen ISO, diafragma en sluitertijd. U dient bekend te zijn met het instellen daarvan.

 

Inschrijving

 • Deze algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden geldt voor de Academie.
 • Voor fotoreizen, workshops e.d. gelden andere, specifieke voorwaarden.
 • De inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfsysteem op de website.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • U kunt kiezen voor welk deel van de academie u inschrijft. Toegang is enkel mogelijk voor dat deel.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

 

Bevestiging, betaling en facturering

 • Na uw inschrijving én betaling ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving.
 • Het bewijs van inschrijving is uitsluitend geldig indien de bijbehorende betaling door photo-moments is ontvangen. Mocht u door een (technische) onvolkomenheid een bewijs van inschrijving ontvangen zonder dat betaling in goede orde heeft plaatsgevonden, dan is deze niet geldig.
 • Direct na betaling ontvangt u, eveneens via e-mail een (btw-)factuur.

 

Annulering en restitutie

Annulering van de inschrijving is enkel mogelijk binnen veertien dagen en indien u niet meer dat 10% van lessen heeft gevolgd. Het is mogelijk om eerst de gratis proeflessen te volgen.

 

Disclaimer

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Het lesmateriaal is volledig en zal zo nu en dan, wanneer dat van toepassing is, een update ondergaan. Alle lessen, instructie vides, PDF, teksten en foto’s zijn met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Ondanks de uiterste zorg die hieraan besteed is, is het mogelijk dat er een fout/foutje in staat. Daarvoor is de academie niet aansprakelijk. Maar u kunt dit wel kenbaar maken, graag zelfs.